מקומות תצוגה ברחבי בארץ


תצוגה בירושלים, רוממה
קרית בעלזא,
רח' דובר שלום 9,
תיאום מראש חובה,
לתיאום נא להתקשר,
0527137604

תצוגה בבני ברק,
רמת אלחנן,
רח' הרב זוננפלד 18,
לתיאום נא להתקשר,
0533115664

תצוגה באשדוד,
רח' הפלמח 19,
לתיאום נא להתקשר
0527175492

תצוגה בחיפה
רח' זבולון 15 
לתיאום נא להתקשר
0527137604